Zapraszamy na czwarte spotkanie z 5 spotkań z ks. prof. Krzysztofem Kietlińskim poruszających niejasne, kontrowersyjne tematy moralne Starego Testamentu. Tematem spotkania będą "Rozwody i poligamia".

W Piśmie świętym Starego Testamentu znajdujemy teksty opisujące pewne zachowania Izraelitów, które powszechnie uważane są za niedopuszczalne i naganne. Do takich czynów należy zaliczyć: bezwzględne stosowanie zemsty i odwetu, złorzeczenie i przeklinanie wrogów czy prowadzenie wojen ludobójczych i eksterminacyjnych. Wydaje się też, że Bóg Starego Testamentu dopuszczał, a nawet sankcjonował takie postępowania niemoralne, stąd wyjaśnienie znaczenia tych fragmentów starotestamentalnych sprawia wiele trudności. 

Celem wykładu (5 spotkań) jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak należy rozumieć i interpretować powyższe aspekty w perspektywie religijnej i moralnej? oraz jakie uwarunkowania historyczno-społeczne należy brać pod uwagę w ocenie zasad moralnych dawnego Izraela?

Tematy spotkań: 
1. Przekleństwa i złorzeczenia
2. Prawo bezwzględnego odwetu
3. Wojny Jahwe
4. Rozwody i poligamia
5. Pedagogia Boża, czyli akomodacja i progresywność.

Termin spotkania: 28.01.2023 r., godz. 17:00
Miejsce: Miejski Dom Kultury w Sulejówku


ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński - wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z moralnością gospodarowania, etyką w biznesie i zarządzaniu oraz zarządzaniem międzykulturowym. Od 2016 r. posługuje jako proboszcz w parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku.

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku. 

Zapraszamy