Standardowo każde zajęcia rozpoczynają się od nauki kroku podstawowego danej techniki. Najczęściej etapu tego nie da się przeprowadzić od razu w parach, więc rozpoczynamy zajęcia każdy osobno. Gdy uczestnicy poznają krok podstawowy, ten sam krok ćwiczony jest w parach. Po opanowaniu kroku podstawowego wprowadzane są kolejne figury, które finalnie do końca zajęć tworzą mini- układ. Każde zajęcia dają zatem parze już możliwość wykorzystania świeżo nabytych umiejętności w praktyce. Najczęściej przez kilka kolejnych zajęć realizowana jest ta sama technika, tak, by na koniec danego bloku tematycznego, każda z par mogła przetańczyć przynajmniej jeden utwór wykorzystując poznane schematy i dowolnie je łącząc. Na zakończenie zajęć, jeżeli taka jest wola uczestników, istnieje możliwość nagrania danego schematu, by łatwiej było wrócić do zdobytych umiejętności za jakiś czas.

 

Do zajęć wykorzystywana jest zarówno muzyka charakterystyczna, typowa dla danego stylu, jak również muzyka popularna. Ważnym jest to, by uczestnicy zajęć widzieli sens i praktyczne zastosowanie każdego z poznanych kroków.


Celem zajęć jest, poza nauką nowych kroków, wypracowanie zgrania w parze, nauczenie partnerów zasad prowadzenia w tańcu, a partnerek słuchania sygnałów otrzymywanych od panów. Każdy krok jest realizowany z dbałością o szczegóły. Przede wszystkim jednak w zajęciach chodzi o to, by każdy miło spędził ten czas.

 

Wiek uczestników 18+
Wymagana własna partnerka/ własny partner!

Zajęcia prowadzi instruktor: Hanna Mikulska

<plan zajęć> 

Zajęcia 2023-2024