Orkiestra OSP Sulejówek została założona w 1929 roku przez kapelmistrza Stanisława Drążka w ówczesnej Cechówce. Składała się z ponad czterdziestu osób, głównie z miejscowej młodzieży. 15 września 1939 roku niemieccy żołnierze spalili remizę strażacką z całym jej dobytkiem i instrumentami orkiestry. Po tym wydarzeniu orkiestra zamilkła na wiele lat. W okresie powojennym bezskutecznie podejmowano próby jej odtworzenia. Jednak dopiero po siedemdziesięciu latach wiosną 1999 roku po wielu staraniach Zarząd OSP pod przewodnictwem prezesa pułkownika Henryka Zająca podjął decyzję o utworzeniu na nowo Orkiestry Dętej. Utworzenia orkiestry „od zera" podjęli się wspólnie kapelmistrz mjr rez. Edward Myśliwczyk chor. Marek Nowicki, doświadczeni muzycy orkiestr wojskowych. Ogłoszono nabór. Wyremontowano stare instrumenty muzyczne otrzymane w latach siedemdziesiątych w spadku po orkiestrach wojskowych oraz zakupiono nowe.


Dziś orkiestra wraz z uczącą się młodzieżą liczy ponad 30 osób. Nazwę „Akord” przyjęła w 2004 roku. Orkiestra poszerza swoje horyzonty o coraz to nowszy repertuar, co sprzyja szybkiemu rozwojowi, koncertuje kilka razy w roku. MOD "Akord" zapewnia również oprawę uroczystości patriotycznych i miejskich. We wrześniu 2022 roku Kapelmistrzem orkiestry została Barbara Hijewska. W roku 2023 zespół zmienił nazwę na Miejska Orkiestra Dęta "Akord".

 

Orkiestra prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach:

flet poprzeczny - od 10 lat
klarnet - od 10 lat
saksofon - od 12 lat
waltornia - od 12 lat
trąbka - od 12 lat
puzon - od 12 lat
sakshorn - od 12 lat
tuba - od 12 lat
instrumenty perkusyjne - od 10/12 lat

 

 

Pierwszy Kapelmistrz MOD AKORD

w latach 1999-2022

Edward Myśliwczyk