Zajęcia fortepianu skierowane są dla osób powyżej 7. roku życia, które chciałyby opanować lub rozwijać technikę gry na fortepianie, poznając ciekawy repertuar zarówno z zakresu muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, a zarazem trenując umiejętność czytania nut i metody samodzielnej nauki. Zajęcia trwają godzinę lekcyjną. W celu utrwalenia umiejętności wskazane jest posiadanie własnego instrumentu w domu lub dostępu do instrumentu w innym miejscu.

Zajęcia prowadzi instruktor: Julia Mąkowska -  pasja do muzyki zaczęła się, gdy była dzieckiem i zapragnęła nauczyć się grać na fortepianie. Marzenie swoje spełniła, a teraz dzieli się swoją pasją z innymi, m.in. ucząc gry na fortepianie, a także prowadząc chór w szkole muzycznej. Obecnie kończy studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na kierunku Dyrygentura Chóralna, a także rozwijam swoją drugą pasję na Uniwersytecie Warszawskim, zaczynając studia na Wydziale Polonistyki.

 

  

 

Zapisy prowadzi Miejski Dom Kultury. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach.

Cena za zajęcia: 70 zł/godzinę lekcyjną

 

<plan zajęć>