Scena Seniora działa od 2016 roku. Powstawała w zaskakujących okolicznościach. Na pierwszym spotkaniu z prowadzącym zajęcia instruktorem Mirosławem Kuleszą, pojawiło się 17 osób, w tym jeden pan i same panie. Było to dziełem przypadku. Wszyscy uczestnicy pierwszego spotkania po prostu zostali dłużej w sali po wcześniejszych zajęciach ruchowych. Wszystko się wyjaśniło, gdy na następne i kolejne zajęcia przychodziły już tylko cztery osoby. Długie rozmowy w gronie zainteresowanych pozwoliły ustalić profil artystyczny przedstawień. „Tylko na wesoło” – to w potocznych słowach dewiza repertuarowa grupy. Na wesoło, ale też i mądrze, w oparciu o dobrą literaturę i z przesłaniem docierającym do odbiorców – głównie seniorów. Nawet widowisko zrealizowane na 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nie było pozbawione wielu akcentów humorystycznych. Zespół zainicjował powstanie „Sceny Poetów Piosenki”. Scena ta, nawiązywała charakterem do francuskiej formuły „café-théâtre”, gdzie w kawiarni przy lampce wina , kawie lub ciastku, widzowie mogą spędzić czas na rozrywce w niekonwencjonalnym otoczeniu. Gościny tej inicjatywie udzieliło Bistro 13 należące do Państwa Buczków. W kawiarnianym otoczeniu zrealizowano wieczory poezji Osieckiej i Młynarskiego. Na swoją premierę czeka wieczór poświęcony poezji Jonasza Kofty. Niestety, pandemia Corona-wirusa przerwała próby i zawiesiła pracę nad nową premierą na niespełna rok ! Wszyscy obecni członkowie zespołu czekają na możliwość wznowienia prób i zaprezentowania publiczności kolejnej premiery.