Od 16 października 2019 roku do 27 kwietnia 2020 roku Miejski Dom Kultury realizował projekt pod tytułem “Stroje dla Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek”. Kwota projektu to 14500 zł, przy czym 14000 zł stanowiła dotacja z programu „Dobro procentuje” prowadzonego przez Fundację PKO Banku Polskiego, a pozostałe 500 zł było wkładem własnym Miejskiego Domu Kultury.


Projekt zakładał zaprojektowanie i wykonanie strojów dla członków Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek. Na strój dla pań składa się spódnica i bluzka oraz szal. Strój męski złożony jest ze spodni, kamizeli, poszetki oraz muchy. Celem projektu była poprawa wizerunku estetycznego Chóru Kameralnego, który jako zespół Miasta Sulejówek reprezentuje je na licznych imprezach w kraju i zagranicą.