Projekt został zrealizowany w ramach programu „Dobro procentuje” Fundacji PKO Banku Polskiego. Bezpośrednio przy tworzeniu i realizacji wniosku pracowały Pani Ewa Żak, która jest pracownicą banku i członkinią naszego chóru oraz z ramienia fundacji Pani Bożena Mardyłło. Podstawową ideą Fundacji PKO Banku Polskiego jest dobroczynność rozumiana jako instrument do budowania solidarności społecznej. Celem Fundacji „Dobro procentuje” jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, wychowania, kultury i sztuki oraz wielu innych sfer i obszarów działalności społecznej. Fundacja działa na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i promuje cele społeczne w środowisku bankowym.
https://www.fundacjapkobp.pl/