W dniach od 1 czerwca do 30 października 2020 roku Miejski Dom Kultury w przestrzeni internetowej oraz w najciekawszych miejscach Sulejówka realizował prolog Festiwalu „Zofiówka”. Projekt zrealizowany został z dotacji, MDK otrzymał wsparcie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu “Kultura w sieci”. Wysokość dofinansowania to 61000 zł, a wkład własny 6000 zł.
Festiwal Zofiówka to cykl wydarzeń kulturalnych inspirowanych aktywną, społeczną postawą Zofii Moraczewskiej. Projekt miał charakter międzypokoleniowy jego celem było budowanie lokalnych więzi społecznych i sąsiedzkich. Festiwal odbywał się przede wszystkim online, jednak w wielu proponowanych przez nas działaniach przenosiliśmy się do „realu”.
https://www.festiwalzofiowka.pl


Tworząc nasz festiwal stworzyliśmy warunki do uczestnictwa w kulturze w czasie ograniczonej do niej dostępności, zachęciliśmy mieszkańców do aktywnego w niej uczestnictwa. Poszczególne działania
i wydarzenia festiwalu promowały i upowszechniały lokalne dziedzictwo kulturowe, będące jednym
z fundamentów budowania conventu de loco, poprzez udostępnienie archiwalnych zdjęć i nagrań mieszkańców związanych z historią Sulejówka, zaproszenie lokalnych twórców, artystów
i animatorów kultury do współtworzenia Festiwalu. Dzięki tym działaniom wzmocniliśmy współpracę pomiędzy działającymi w Sulejówku instytucjami kultury i niezależnymi twórcami oraz zbudowaliśmy relacje i przestrzeń do wspólnych działań.


Partnerami przy organizacji prologu Festiwalu Zofiówka byli:
• Miasto Sulejówek
• Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
• Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
• Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
• Prywatne Centrum Kultury Sulejówek Miłosna