19 czerwca 2022

„3 PRÓBY” występ w sali MDK w Sulejówku przy ul. Bogusławskiego 14a

18 czerwca 2022

„3 PRÓBY” występy w sali MDK w Sulejówku przy ul. Bogusławskiego 14a

15 czerwca 2022

„3 PRÓBY” występ w ramach uroczystości otwarcia Festiwalu Zofiówka, w sali MDK w Sulejówku przy ul. Bogusławskiego 14a

26.01.2020 r.

"Czekoladki" występ w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku