W czerwcu 2022 r. Miejski Dom Kultury w Sulejówku podpisał umowę z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach programu "WzMOCnij Swoje Otoczenie" i otrzymał grant w wysokości 20 000 zł. Firma PSE działająca na terenie ponad 1000 polskich gmin wspiera lokalne inicjatywy. Pozyskany grant pozwolił na zakup oświetlenia scenicznego, projektora i ekranu. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.