Projekt został zrealizowany w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej". Bezpośrednio przy tworzeniu i realizacji wniosku pracowali Aneta Sapilak, Jeremi Sapilak - członek orkiestry oraz z ramienia Miejskiego Domu Kultury  Michał Śmigielski. 
Podstawową ideą  programu "Niepodległa" jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.