Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem. 

W tym roku konkurs organizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych do lat 18 i dla osób pełnoletnich. Młodzieżowa część konkursu odbywać się będzie w tych samych kategoriach co dla osób dorosłych.

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej. 

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Na Konkurs należy przesłać do 3 wierszy powielonych w 4 egzemplarzach, dotychczas nie publikowanych i nagradzanych w innych konkursach (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:
- w kategorii młodzież - dyplomy i książki
- w kategorii dorośli - dyplomy, nagrody pieniężne i książki

Podczas uroczystości gali wręczenia nagród odbędzie się Turniej Jednego Wiersza Klasycznego.

Termin nadsyłania prac: 15.10.2024 r. 

Uroczysta gala wręczenia nagród: 30.11.2024 r. 

Zapraszamy